1. Aktualno
  2. Dogodki
  3. Panorama

- Razpis za delovno mesto: Vzdrževalec III


 Občina obvešča več >>

- Obnovitveno predavanje CPP  - petek, 11. maj ob 18. uri v gasilskem domu Vrzdenec več >>

- Brezplačna otroška predstava - četrtek, 17. maj ob 17. uri v Prosvetnem domu Horjul več >>

- Ustvarjalna delavnica za otroke - torek, 29. maj ob 17. uri v Knjižnici Horjul več >>

- Poslanska pisarna / dr. Anže Logar - predhodna najava na tel. št. 041 896 896

 

Če želite dodati dogodek, nas obvestite na obcina@horjul.si

Na portalu javnih naročil je bilo dne 11.3. 2015 pod številko JN1601/2015 objavljeno javno naročilo - Gradnja in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v Občini Horjul od 15. 5. 2015 do 15. 5. 2016.

Predmet javnega naročila je letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v Občini Horjul za obdobje od 15. 5. 2015 do 15. 5. 2015 in zajema naslednja sklopa:
Sklop A: Letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v Občini Horjul – »ravninske«
Sklop B: Letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti v Občini Horjul – »hribovske«

Ponudnike vabimo, da v skladu z razpisno dokumentacijo oddajo ponudbo do 07.04.2015 do 830 ure zjutraj. Ponudbe poslane po pošti morajo biti poslane priporočeno in morajo prispeti na navedeni naslov do zahtevanega datuma in ure.


pdf Razpisna dokumentacija

word Razpisna dokumentacija
excel Popis del - Sklop A in Sklop B


1. Vprašanje in odgovor št. 1

Na portalu JN je bilo dne 12.3.2015 ob 08.21 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

Ponudnikovo vprašanje:
Lepo vas prosimo, da popis del objavite v Excelovi datoteki,.. tako nam prihranite veliko časa za pripravo ponudbe ,...Hvala za razumevanje,...

Odgovor poslan dne 17.3.2015 ob 11.10 uri.
Popis del za Sklop A in Sklop B smo objavili na spletni strani Občine Horjul - www.horjul.si.

 2. Vprašanje in odgovor št. 2

Na portalu JN je bilo dne 17.3.2015 ob 08.52 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

 Ponudnikovo vprašanje:
Spoštovani

V razpisni dokumentaciji navajate, da je k ponudbi potrebno priložiti 3 reference v vrednosti 100.000,00€ za zadnja 3 leta. Ali upoštevamo dela, ki smo jih izvedli v letih 2012, 2013, 2014?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

 Odgovor poslan dne 17.3.2015 ob 11.22 uri.
Vaše predvidevanje je pravilno. Upoštevajo se dela izvedena v letih 2012, 2013 in 2014.

 
3. Vprašanje in odgovor št. 3


Na portalu JN je bilo dne 17.3.2015 ob 09.50 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

Ponudnikovo vprašanje:
Prosimo da zaradi lažje priprave ponudbe in izračuna objavite popis v Excelovi datoteki.

Hvala in lep pozdrav!

Odgovor poslan dne 17.3.2015 ob 11.12 uri.
Popis del za Sklop A in Sklop B smo objavili na spletni strani Občine Horjul - www.horjul.si.

 
4. Vprašanje in odgovor št. 4


Na portalu JN je bilo dne 17.3.2015 ob 10.17 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

Ponudnikovo vprašanje:
Prosimo za objavo popisa v Excelovi datoteki.

Odgovor poslan dne 17.3.2015 ob 11.13 uri.
Popis del za Sklop A in Sklop B smo objavili na spletni strani Občine Horjul - www.horjul.si.

5. Vprašanje in odgovor št. 5

Na portalu JN je bilo dne 17.3.2015 ob 12.50 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

Ponudnikovo vprašanje:
Pozdravljeni
Imamo nekaj vprašanj kar se tiče predračuna za vzdrževanje (sklop A):
- postavka 5. (drobljeni gramoz) Ali gre tu le za dostavo na vašo deponijo ali tudi za vgradnjo?
- postavka 6. (enako vprašanje kot pri 5)
- postavka 11. (manjša popravila brežin) Gre tu za ročno ali strojno delo?
- postavka 37 (dvostranska postavitev snežnih kolov). Kole nabavi naročnik ali izvajalec zimske službe?
- postavke 56. - 59. (Prometni znaki). Ali naročnik priskrbi prometne znake ali jih dobavi izvajalec vzdrževanja?
- postavke 90., 91., 92., 93. (cement) gre le za dostavo ali tudi za vgradnjo?

 Odgovor poslan dne 19.3.2015 ob 8.41 uri.

Odgovore vam posredujemo po alinejah:

 - postavka 5. (drobljeni gramoz) ali gre tu le za dostavo na vašo deponijo ali tudi za vgradnjo?
tu gre za dobavo materiala na mesto vgradnje ( ročni nasip, ravnanje in valjanje se obravnava posebej)

 - postavka 6. (enako vprašanje kot pri 5)
tu gre za dobavo materiala na gradbišče (vgradnja se obravnava posebej)

 - postavka 11. (manjša popravila brežin) gre tu za ročno ali strojno delo?
tu gre za manjša ročna dela

 - postavka 37 (dvostranska postavitev snežnih kolov). kole nabavi naročnik ali izvajalec zimske službe?
količke nabavi izvajalec zimske službe

 - postavke 56. - 59. (prometni znaki). ali naročnik priskrbi prometne znake ali jih dobavi izvajalec vzdrževanja?
prometne znake priskrbi naročnik- gre le za storitev postavitve in montaže

 - postavke 90., 91., 92., 93. (cement) gre le za dostavo ali tudi za vgradnjo?
tu gre le za dobavo, porabo in vgradnjo se obravnava posebej