1. Aktualno
  2. Dogodki
  3. Panorama

- Razpis za delovno mesto: Vzdrževalec III


 Občina obvešča več >>

- Obnovitveno predavanje CPP  - petek, 11. maj ob 18. uri v gasilskem domu Vrzdenec več >>

- Brezplačna otroška predstava - četrtek, 17. maj ob 17. uri v Prosvetnem domu Horjul več >>

- Ustvarjalna delavnica za otroke - torek, 29. maj ob 17. uri v Knjižnici Horjul več >>

- Poslanska pisarna / dr. Anže Logar - predhodna najava na tel. št. 041 896 896

 

Če želite dodati dogodek, nas obvestite na obcina@horjul.si

Obveščamo, da je razpis zaprt z dnem 31.12.2016.

------------

Objavljamo Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Horjul v letu 2016.

Sofinanciranje:
Sofinancira se nakup in vgradnja MKČN, velikosti od 4 PE do 50 PE, za stanovanjske objekte, ki niso predvideni za priključitev na javni kanal.

Višina sofinanciranja:
Sofinancira se do 30 % upravičenih stroškov nakupa, montaže, postavitve ter stroškov prvega zagona z nastavitvijo parametrov oz. največ 250 €/PE, pri čemer PE določa zmogljivost čistilne naprave, 1 PE pomeni onesnaženje, ki ga dnevno povzroči ena oseba.

Rok zaprtja razpisa:
Razpis je odprt do porabe sredstev, oziroma najkasneje do 31.12.2016. V primeru predčasnega zaključka, bosta datum in ura zaprtja razpisa objavljena na spletni strani občine.

Dodatne informacije:
Na spletnih straneh Gospodarske zbornice Slovenije je objavljen seznam MKČN, ki imajo certifikat oz. listino o skladnosti izdelka. Seznam se sproti dopolnjuje. Lahko se odločite tudi za vgradnjo MKČN, ki ni na seznamu, vendar mora zadostovati vsem standardom navedenim v razpisu.

Za MKČN do 50 PE se ustreznost obratovanja ugotavlja z izvedbo poročila o prvih meritvah oziroma poročila o pregledu MKČN ali z analiznim izvidom opravljenih meritev.  Več na spletni strani na tej povezavi: http://www.vo-ka.si/informacije/male-komunalne-cistilne-naprave-greznice/izdelava-porocila-o-pregledu-mkcn

Informacije glede vključenosti na javni kanal lahko uporabniki pridobijo na občini.

word Razpisna dokumentacija z obrazci

explorer icon Vloga za izdajo ocene obratovanja MKČN

explorer icon Seznam MKČN

explorer icon JP Vodovod-Kanalizacija