1. Aktualno
  2. Dogodki
  3. Panorama

- Razpis za delovno mesto: Vzdrževalec III


 Občina obvešča več >>

- Obnovitveno predavanje CPP  - petek, 11. maj ob 18. uri v gasilskem domu Vrzdenec več >>

- Brezplačna otroška predstava - četrtek, 17. maj ob 17. uri v Prosvetnem domu Horjul več >>

- Ustvarjalna delavnica za otroke - torek, 29. maj ob 17. uri v Knjižnici Horjul več >>

- Poslanska pisarna / dr. Anže Logar - predhodna najava na tel. št. 041 896 896

 

Če želite dodati dogodek, nas obvestite na obcina@horjul.si

Na portalu javnih naročil je bilo dne 27.3.2017 pod oznako št. JN002311/2017-W01 objavljeno javno naročilo - »Sanacija vodotoka Stojanšek in rekonstrukcija spodnjega dela Stare ceste v Horjulu«.

Ponudba se šteje za pravočasno, če je naročniku predložena do 7. aprila 2017 do 9. ure zjutraj.

word Navodila
word Obrazec 1
word Obrazec 2
excel Obrazec 3 - 1.del, 2. del
word Obrazec 4
word Obrazec 5
word Obrazec 6
word Obrazec 7
word Obrazec 8
word Obrazec 9
zip PZI projekti
icon xml ESPD

Odgovori in vprašanja:  

Vprašanje št. 1

Datum prejema: 31.03.2017   13:36

Zanima nas, ali lahko priložimo BON ali potrdila bank, ki smo jih uporabili že pri prejšnjem vašem naročilu (hudournik v Vrzdencu)? Ne vidimo namreč smisla, da bi vsak teden naročali in plačevali nova potrdila.

Odgovor št. 1

Datum objave: 04.04.2017   11:37

V kolikor priložena dokazila izkazujejo zahtevano obdobje, jih lahko uporabite, v nasprotnem primeru ne.

Vprašanje št. 2

Datum prejema: 31.03.2017   14:03

Spoštovani,
prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe, ker menimo, da s tako kratkim rokom zmanjšujete krog konkurence. 
Hvala in lep pozdrav!

Odgovor št. 2

Datum objave: 04.04.2017   11:36

Rok za oddajo ponudb je ustrezen, saj je razpis na portalu že od ponedeljka 27.3.2017. Zato ga ne bomo podaljševali.