1. Aktualno
  2. Dogodki
  3. Panorama

- Razpis za delovno mesto: Višji svetovalec za finance in proračun

- Javni poziv za sterilizacijo in kastracijo mačk v Občini Horjul v letu 2018


 Občina obvešča več >>

- Koncert Folklorne skupine Klas - sobota, 14. april ob 19.30 uri v Prosvetnem domu Horjul več >>

- Potopisno predavanje - Belorusija - četrtek, 19. april ob 18. uri v Knjižnici Horjul več >>

- Poslanska pisarna / dr. Anže Logar - predhodna najava na tel. št. 041 896 896

 

Če želite dodati dogodek, nas obvestite na obcina@horjul.si

Občina Horjul objavlja obvestilo k podaljšanju roka za posredovanje predlogov za imenovanje predsednika ter članov Občinske volilne komisije in njihovih namestnikov s povabilom št. 040-0002/2018-1 z dne 15.3.2018.

Predloge kandidatov za predsednika in člane občinske volilne komisije ter njihove namestnike oddajte do vključno 3.4.2018 v sprejemni pisarni Občine Horjul ali po pošti na naslov: Občina Horjul, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Občinski trg 1, 1354 Horjul.
V ostalem delu ostaja Poziv k evidentiranju in obrazec nespremenjen.

pdf Poziv k evidentiranju kandidatov - podaljšanje roka