- PISO - prostorski informacijski sistem občin

- Seznam soglasodajalcev  (občinski in državni soglasodajalci)

- Geodetska uprava RS

Zakonodaja:

- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti
- Gradbeni zakon
- Zakon o urejanju prostora