Objavljamo razpis za Sanacijo dela strehe in izgradnja mikrofotonapetostne elektrarne na objektu OŠ Horjul in izgradnja mikrofotonapetostne elektrarne na objektu VVE pri OŠ Horjul.

 

Predmet javnega naročila je zamenjava salonitne kritine ter sanacija dela strehe na OŠ Horjul in izgradnja dveh mikro fotonapetostnih elektrarn (MFE) na OŠ Horjul in na VVE pri OŠ Horjul. Moč posamezne sončne elektrarne naj bo med 49 - 49,99 kW.

 

Ponudba šteje za pravočasno, če je naročniku predložena do 4. aprila 2012 do 8.30 ure.

 

Dokumenti:

pdf Razpisna dokumentacija
word Razpisna dokumentacija

pdf Priloga 1 - informacija o možnosti priključitvi MFE VVE

pdf Priloga 2  - informacija o možnosti priključitvi MFE OŠ Horjul

pdf Priloga 3 - tloris strehe

 

 

Vprašanja in odgovori:

 

1. Vprašanje in odgovor št.1, Datum objave: 16.3.2012


Na občinski elektronski naslov je dne 16.3.2012 ob 9:33 uri prispelo naslednje vpršanje:

 

Ponudnikovo vprašanje:

Spoštovani,
Vezano na Javno naročilo št. objave JN2906/2012 z dne 15.03.2012 nismo zasledili popisa del za »Sanacijo dela strehe in izgradnja mikrofotonapetostne elektrarne na objektu OŠ Hotjul in izgradnja mikrofotonapetostne elektrarne na objektu VVE pri OŠ Horjul«.
Prosimo, če nam lahko popis del pošljete na naš e-naslov.
Hvala in lep pozdrav.

 

Odgovor poslan dne 16.3.2012 ob 10:45 uri:

Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji je navedeno, kaj je predmet razpisa javnega naročila. Obrazec 3. vsebuje opis potrebnih del tako da ne razumem kakšen popis del želite.
Obrazložitev:
V razpisni dokumentaciji pod točko 1.3 Predmet javnega naročila so navedeni elementi javnega naročila, ki vsebujejo tudi izdelavo idejnih projektov, ki vključujejo tudi popise del. Popis del je zato sestavni del vaše ponudbe.

 

2. Vprašanje in odgovor št.2, Datum objave: 19.3.2012


Na portalu JN je bilo dne 19.3.2012 ob 11.01 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

 

Ponudnikovo vprašanje:

Pozdravljeni,
glede na to, da ima obrazec št. 8 samo tri prosta polja za izpolnitev referenc, medtem ko je spodaj navedeno, da mora ponudnik navesti 3 reference za izvedbo streh in 3 reference za izvedbo FVE, nas zanima kakšne so vaše zahteve? Ali je potrebno navesti 6 referenc( 3 iz strehe in 3 iz FVE) ali skupno 3 reference?
Hvala in lep pozdrav.

 

Odgovor poslan dne 19.3.2012 ob 11.27 uri.

Potrebno je navesti 6 referenc in sicer tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, 3 reference za streho najmanj v navedenem obsegu in 3 za MFE.

 

 

3. Vprašanje in odgovor št.3, Datum objave: 20.3.2012


Na portalu JN je bilo dne 20.3.2012 ob 10:13 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

 

Ponudnikovo vprašanje:

Spoštovani,
zanima nas iz česa je primarna nosilna strešna konstrukcija in kako je zadeva zaključena iz spodnje strani?Spuščeni stropovi, podstrešje,...?
Kaj je mišljeno pod točko 4, strešne siporex plošče 2kpl ter zapiranje stropa s fasadnim ploč. sendvičem?
Kaj tudi pomeni 2kpl, kakšne velikosti?
Lep pozdrav.

 

Odgovor poslan dne 22.3.2012 ob 12:33 uri.

Spoštovani
Na kovinske IPE nosilce so položene siporex plošče dolžine 2,7m, širine 0,6m in debeline 12cm. Za montažo svetlobnikov jih je potrebno odstraniti. Vse je razvidno iz priložene skice, ki je objavljena tudi na spletni strani Občine Horjul.

skica: http://www.horjul.si/razno/jnvv_mfe_skica_4.pdf

 

4. Vprašanje in odgovor št 4, Datum objave: 21.3.2012


Na portalu JN je bilo dne 21.3.2012 ob 13:34 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

 

Ponudnikovo vprašanje:


Spoštovani!
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da mora izvajalec v 40 dneh od podpisa pogodbe uspešno opraviti funkcionalni preizkus in prikop elektrarne na NN omrežje. Glede na to, da še ni pridobljeno soglasje za priključitev in da pridobivanje le tega lahko traja do 30 dni, je določen rok za izvedbo prekratek.
Ali rok zaključka del ostaja 40 dni oz. bo spremenje?
Hvala za odgovor in lep pozdrav,

Simona Pogorevc
Gorenje, d.d.
Program Solar
Partizanska 12
3503 Velenje

 

Odgovor poslan dne 23.3.2012 ob 12:00 uri.

 

Spoštovani,
Pogodbeni roki so nespremenljivi, vendar se lahko podaljšajo izvajalcu brez sankcij v naslednjih primerih:
- v primeru višje sile,
- če investitor začasno zaustavi nadaljevanje del.

V primeru spremembe pogodbenih rokov se novi določijo sporazumno, vendar se lahko premaknejo največ za čas, kot je trajala ovira, ki je preprečevala normalen potek dela. Vsaka sprememba se soglasno in pismeno potrdi s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

 


5. Vprašanje in odgovor št 5, Datum objave: 26.3.2012

 

Na portalu JN je bilo dne 26.3.2012 ob 9:55, 9:57 in 10:07 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

 

Ponudnikovo vprašanje:


Pozdravljeni,
zanima nas kako je s strelovodom? Predvidevamo da bo potrebno strelovod narediti na novo, glede na to da se zamenjuje strešna kritina in s tem odstrani obstoječi strelovod?
Lep pozdrav.

 

Odgovor poslan dne 28.3.2012 ob 12:01 in 12:14 uri.

 

Pozdravljeni,
Strelovod bo potrebno narediti na novo, glede na to da se zamenjuje strešna kritina in s tem odstrani obstoječi strelovod.
 

 

 

6. Vprašanje in odgovor št 6, Datum objave: 26.3.2012

 

Na portalu JN je bilo dne 26.3.2012 ob 13:26 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

 

Ponudnikovo vprašanje:

Spoštovani!
Najprej bi se vam zahvalili za že podani odgovor, pri katerem pa še vedno ni jasno sledeče; rok izvedbe del z menjavo kritine je določen 40 dni, prav tako je v tem roku potrebno opraviti funkcionalni preizkus, priključitev sončne elektrarne na NN omrežje in oddajo vlog na Borzen in Javno Agencijo RS za energijo. Ne glede na izbiro izvajalca, je ta rok nemogoče doseči, saj izvajalci nimamo vpliva na pridobivanje soglasij, predvsem pa bi poudarili:
1.Za priklop elektrarne je potrebno pridobiti Soglasje za priključitev s projektnimi pogoji, ki opredeljujejo mesto priključitve in tehnične zahteve merilno priključnega mesta. Zakonski rok soglasodajalca je 30 dni.
2.Po opravljeni priključitvi, je potrebno na Javno Agencijo RS za energijo podati vlogo za pridobitev Deklaracije proizvodne naprave (rok 30 dni) in po prejemu deklaracije še vlogo za pridobitev Odločbe o podpori (rok 30 dni).
3.Na Borzen se ne oddaja vloge posebej, ker Javna Agencija RS za energijo sporoči Borzenu, da je naprava pridobila deklaracijo in vrsto podpore.

Zanima ma nas ali boste kljub navedenemu vztrajali pri danem roku ali se bo rok izvedbe podaljšal?
Lep pozdrav!

 

Odgovor poslan dne 28.3.2012 ob 12:18 uri.

 

Rok izvedbe del 40 dni je določen za menjavo kritine, izgradnjo MFE, opravljen funkcionalni preizkus, priključitev sončne elektrarne na NN omrežje in oddaja vloge na Javno Agencijo RS za energijo.
Pridobitev Deklaracije proizvodne naprave in pridobitev Odločbe o podpori ni predvideno v navedenem roku 40 dni.

 

7. Vprašanje in odgovor št 7, Datum objave: 29.3.2012

 

Na portalu JN je bilo dne 29.3.2012 ob 8:46 uri zastavljeno vprašanje, na katerega podajamo odgovor:

 

Ponudnikovo vprašanje:

 

pozdravljeni,
Zanima nas zakaj imate v popisu del skupaj 22 kupol, medtem ko je v načrtu risanih 25 kupol? Kaj je sedaj pravilno? Kje nastaja razlika?
Hvala in lep pozdrav

 

Odgovor poslan dne 29.3.2012 ob 14:50 uri.

 

Spoštovani,
V skladu z razpisom naročnik šest dni pred rokom za oddajo ponudbe ne odgovarja več na vprašanja.