Objavljamo Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Horjul v letu 2013.

 

Sofinanciranje:

V letošnjem letu se bo sofinanciralo nakup in vgradnja MKČN, velikosti od 4 PE do 50 PE, za stanovanjske objekte, ki niso predvideni za priključitev na javni kanal.

 

Rok zaprtja razpisa:

Razpis je odprt do porabe sredstev, oziroma najkasneje do 31.12.2013. Datum in ura zaprtja razpisa bosta objavljena na spletni strani občine.

 

Višina sofinanciranja:

Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov nakupa, montaže ter stroškov prvega zagona z nastavitvijo parametrov oz. največ 350 €/PE, pri čemer PE določa zmogljivost čistilne naprave, 1 PE pomeni onesnaženje, ki ga dnevno povzroči ena oseba.

 

Dodatne informacije:

Na spletnih straneh Gospodarske zbornice Slovenije je objavljen seznam MKČN, ki imajo certifikat oz. listino o skladnosti izdelka. Seznam se sproti dopolnjuje. Lahko se odločite tudi za vgradnjo MKČN, ki ni na seznamu, vendar mora zadostovati vsem standardom navedenim v razpisu.

Več o MKČN si lahko preberite tudi na internetnih straneh izvajalca javne službev Občini Horjul JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o. ter v povezavi Gradivo s predstavitvijo odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Za zaključek gradnje se šteje, da je MKČN montirana, nastavljeni parametri, plačani računi ter pridobljena pozitivna ocena obratovanja MKČN iz strani izvajalca javne službe na območju, katero pridobite na podlagi oddanega izpolnjenega obrazca. Ocena obratovanja se opravi po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer med tretjim in devetim mesecem po prvem zagonu naprave, celotni postopek pridobitve ocene traja do 1 meseca, več o tem si lahko preberete na spodnji povezavi.

Sofinanciranje izgradnje MKČN je predvideno tudi v prihodnjih letih, vendar le še v letu 2015 v višini do 50 %.

Informacije glede vključenosti na javni kanal lahko uporabniki pridobijo na občini.

 

word Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Horjul v letu 2013

word Obrazci 2013

pdf Sprememba besedila Javnega razpisa za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Horjul v letu 2013

explorer_icon Vloga za izdajo ocene obratovanja MKČN

explorer_icon Seznam MKČN

explorer_icon JP Vodovod-Kanalizacija