PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju programa športa v Občini Horjul