Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste zaradi prireditve

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge