Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste zaradi prireditve

Oddaj vlogo

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge