Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge