Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste

Oddaj vlogo

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge