Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednik Jure Simič, Vrzdenec 40
  • Namestnik predsednika Boštjan Zuljan, Vrzdenec 95
  • Članica Lucija Jereb, Vrzdenec 34
  • Namestnica članice Špela Zdešar, Na Vovčne 25
  • Članica Olga Gabrovšek, Ljubljanska cesta 81
  • Namestnica članice Urška Marolt, Cvetlična pot 8
  • Članica Veronika Jelovšek, Stara cesta 61
  • Namestnik članice Aljaž Velkavrh, Ljubljanska cesta 83