Vloga za izdajo potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice

Oddaj vlogo

Da

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov