Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste zaradi izvajanja del

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov