Zapisnik 2.seje občinskega sveta Občine Horjul

895
Seja je potekala dne 02.12.2010

Predpisi, sprejeti na tej seji

SKLEP O DODELITVI DENARNIH POMOČI V OBČINI HORJUL
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 02.12.2010
Začetek veljavnosti: 01.01.2011
SKLEP O DODELITVI DENARNIH POMOČI
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Drugo (02.12.2010)
Datum sprejetja: 02.12.2010
Začetek veljavnosti: 01.01.2011
ODLOK o proračunu Občine Horjul za leto 2011 (Uradni list Republike Slovenije št. 101/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 02.12.2010
Začetek veljavnosti: 14.12.2010
Konec veljavnosti: 31.12.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
STATUTARNI SKLEP (Uradni list Republike Slovenije št. 105/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 02.12.2010
Začetek veljavnosti: 25.12.2010
Konec veljavnosti: 15.10.2013
Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V8 Dobrova za območje Občine Horjul (Uradni list Republike Slovenije št. 101/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 02.12.2010
Konec veljavnosti: 01.01.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)