Občinski svet se je sestal na 13. seji

28. 6. 2017 44