Idejna zasnova za kanalizacijo Zaklanec

27. 2. 2015 3