Kažejo se obrisi novih šolskih prostorov, ki nastajajo na temeljih stare telovadnice

1. 10. 2014 28