Odvzem pitne vode iz hidrantov javnega vodovodnega omrežja

19. 6. 2014 3