Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra

22. 5. 2013 0