Prostorski plan letos še ne bo sprejet

29. 9. 2011 2