Obvestilo o izvedbi predhodnih arheoloških raziskav za prenosni plinovod M3/1 Kalce - Vodice

12. 10. 2010 56