Stališča do pripomb na osnutek odloka OPN

15. 3. 2010 42