Prekinjena dobava električne energije

24.09.2019 Urša R. ( Občinska uprava) 313