OCENA OGROŽENOSTI OB NARAVNIH IN DRUGIH NESREČ IN OBČINSKI NAČRT ZIR OB POJAVU NALEZLJIVIH BOLEZNI PRI LJUDEH

7. 4. 2020 Urša N. ( Občinska uprava) 199