DODATNO POJASNILO K RAZPISNI DOKUMENTACIJI IZVAJANJE PREVOZA OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OŠ HORJUL V ŠOLSKEM LETU 2009/2010 in 2010/2011

20. 3. 2009 1