Sprejetje Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh

7. 12. 2020 Urša N. ( Občinska uprava) 133