Osnutek odloka o proračunu za leto 2023

26. 10. 2022 Urša R. ( Občinska uprava) 78