Motena oskrba s pitno vodo - del Vrhniške ceste, Na Staje, Obrtna ulica in Lipalca

14. 8. 2023 Urška M. ( Občinska uprava) 62