ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Horjul

Predpisi, na katere predpis vpliva