ODLOK o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«

Predpisi, na katere predpis vpliva