PRAVILNIK o sofinanciranju prireditev na občinskem trgu

Predpisi, na katere predpis vpliva