ODLOK o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevnih skupnosti Horjul in Dobrova-del (planske celote v 34 Brezje, v 35 Horjul, v 36 Koreno, v 37 Vrzdenec, v 38 Žažar, v 44 Butajnova, v 45 Šentjošt in v 47 Dobrova)

Predpisi, na katere predpis vpliva