Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul

Predpisi, na katere predpis vpliva