ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V34 Brezje, V35 Horjul, V36 Koreno, V37 Vrzdenec, V38 Žažar, V44 Butajnova, V45 Šentjošt in V47 Dobrova

Predpisi, na katere predpis vpliva